มุมมอง ของ เกมยิงปลา FIFA55

มุมมอง ของ เกมยิงปลา FIFA55

มุมมอง ของ เกมยิงปลา FIFA55
พบกันเหมือนเดิมครับกับเว็บคาสิโนออนไลน์
อย่าง FIFA55 ของเรานั้นเองครับ แล้ววันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับ มุมมอง ของ เกมยิงปลาให้มากขึ้น ไปหลายคนคุ้นเคยกันดีครับเพราะเกมนี้เป็นเกมที่มีอยู่ในหลายๆที่อย่างเช่นห้างสรรพสินค้า

เกมนี้เรียกได้ว่าเป็นเกมที่ก็ถือว่ากินพอตัวครับ การเล่นเกมยิงปลาในคาสิโนออนไลน์นั้นคือจริงๆแล้วมันพัฒนามาจากรูปแบบเกมตกปลานั่นเองครับ แต่อย่างที่หลายคนทราบกันดีว่าเกมตกปลานั้นมีความโปร่งใสน้อยกว่า เพราะบางครั้งการตกปลาตัวใหญ่นั้นทำได้ยากมาก และผู้เล่นจึงไม่มั่นใจว่าที่ตนตกไม่สำเร็จ เป็นเพราะฝีมือ

หรือระบบกันเเน่ ? ทำให้เกมที่เน้นใช้ฝีมือและความชัดเจนอย่างเกมยิงปลา เป็นอย่างดี ยิงแบบไหนใช้ทุนน้อยแต่ได้กำไรเยอะ วิธีง่ายๆครับเราต้องคำนวณครับสำหรับเกมยิงปลา ดูที่ผู้เล่นจำนวนเยอะ ถ้าเขาเล่นเยอะก็ให้เราเล่นน้อยกว่าอย่างเช่นเขาปรับเบส 1,000 ให้เราปรับเบรคแค่ 500 ถ้าแบบนี้มันจะเป็นการได้กินเรื่อยๆ เรียกว่ากินซึม

มุมมอง ของ เกมยิงปลา FIFA55
มุมมอง ของ เกมยิงปลา FIFA55

ให้สังเกตดูครับปลาตัวไหนที่มีคนยิงไปก่อนหน้าเราแล้วเรายิงไม่ตายถ้ามีคนมายิงซ้ำ 1-2 ครั้งนั่นแหละครับตายแน่ๆในการเล่นนั่นก็คือถ้าเขาเล่นกันเยอะให้เรายิงซ้ำปลาตัวที่มีคนยิงไปก่อนหน้าครับ คือวิธีการเล่นเกมยิงปลาที่ถูกต้อง แล้วสิ่งที่เราต้องรู้เลยก็คือเบสใหญ่ไม่ใช่ปืนแรงนะครับ แต่เบสใหญ่มันคือปืนคูณเยอะครับ

สมมุตินะครับถ้ามีปลา 1 ตัวที่จ่ายอยู่ คูณ 5 แล้วถ้าเรายิงไปถ้าจ่ายเราต้องจ่ายเรา 50,000 บาท ในกรณีที่เราเล่นเบสพัน นะครับ สำหรับคนที่เล่นเบสร้อยปลาตัวไหนที่คูณ 5 นั่นก็คือจ่าย 500 บาทครับ

แ ล้ ว ใ ห้ สั ง เ ก ต ค รั บ ใ ค ร ที่ เ ข า เ ล่ น ปื น ใ ห ญ่ สั ง เ ก ต ดี ๆ เ ข า ว่ า เ ร า ไ ม่ ต้ อ ง ไ ป ยิ ง ใ ห้ เ ข า น ะ เ พ ร า ะ ว่ า มั น จ ะ เ พิ่ ม ก า ร แ ต ก ใ ห้ เ ข า ม า ก ขึ้ น   เ อ า ง่ า ย ๆ เ ล ย ค รั บ ยิ่ ง เ ร า เ ล่ น เ บ ส ห นั ก เ ท่ า ไ ห ร่ค น ที่ เ ล่ น กั บ เร า เ ข า ก็ จ ะ ได้ บ ว ก ม า ก ขึ้ น

ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > >